Anunt: Site

logo-uri
Beneficiar: Cognos Business Consulting SRL
Titlul proiectului:”UPGRADAREA CONEXIUNII LA INTERNET BROADBAND SI ACHIZITIONAREA ECHIPAMENTELOR CONEXE, cod SMIS 41211
Finanţat prin POSCCE, Axa III, DMI 1, Operatiunea 1, Apel 2

ANUNT
Achiziție echipamente IT și licențe

Cognos Business Consulting SRL cu sediul social în București, str. social în București, str. Sfântul Ilie, nr.5, ap.3.8, etaj 3, sector 4, J40/17442/2008, CUI RO24595321, e-mail: contact@cognosconsulting.ro, în calitate de achizitor organizează conform prevederilor Ordinului nr.1120 din 2013 achiziția directă de echipamente IT și licente în vederea implementării proiectului „UPGRADAREA CONEXIUNII LA INTERNET BROADBAND SI ACHIZITIONAREA ECHIPAMENTELOR CONEXE”, cod SMIS 41211, cod CPV 30213100-6 – computere portabile,   48310000-4 – pachete software pentru creare de documente, 48761000-0 – Pachete software antivirus, 48820000-2 – Servere, 30211000-1 – Unitate centrală de procesare, 30213000-5 – calculatoare personale, 30237000-9 – Piese si accesorii pentru computere, 48624000-8 – Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)

Obiectul contractului: achiziția de echipamente IT și licențe în cadrul proiectului UPGRADAREA CONEXIUNII LA INTERNET BROADBAND SI ACHIZITIONAREA ECHIPAMENTELOR CONEXE”, cod SMIS 41211

Sursa de finantare: fonduri europene.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
Valoarea estimată a contractului: 58.750,00 lei fără TVA
Data limită de solicitare clarificări: 14.07.2014
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 16.07.2014, ora: 10:00
Data și ora deschiderii ofertelor: 16.07.2014, ora: 11:00
Adresa unde se depun ofertele: punct de lucru: Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, bl.B2, sc.1, ap.15, etaj 3, sector 4, Bucuresti.

Persoana de contact: Cristian Stelejan, Telefon: 0724200251, fax: 0 372875973
E-mail: cristi.stelejan@cognosconsulting.ro, contact@cognosconsulting.ro.

FISIER ATASAT: Caiet de sarcini(tip fisier .PDF)

logo-cognos