Expertiza

Ariile principale de expertiza in indeplinirea misiunii pe care ne-am propus-o sunt:

  • implementarea celor mai bune practici internationale cu privire la sistemele de management si procesele organizatiilor
  • implementarea sistemelor de raportare interna si monitorizare a performantelor, pentru asigurarea suportului decizional necesar managerilor organizatiilor
  • managementul portofoliului, programelor si proiectelor si schimabrilor organizationale
  • evaluarea performantelor organizatiilor si stabilirea de sisteme de monitorizare (KPIs) atat ca proces cat si cu infrastructura IT necesara
  • identificarea problemelor si elaborarea planurilor de imbunatatire pentru cresterea performantelor organizationale
  • identificarea obiectivelor si factorilor de succes pe termen mediu
  • rezolvarea de probleme punctuale in cadrul organizatiilor
  • furnizarea de consultanta pentru procese la cheie (oferirea inclusiv a infrastructurii si sistemelor IT necesare daca este cazul) integrate cu sistemul organizational