Proiect ReadMe

Cognos Business Consulting SRL implementează, în perioada  15.09.2017- 14.09.2019 proiectul README – APLICAȚIE INTERACTIVĂ, INOVATIVĂ, DE EVALUARE A LIZIBILITĂȚII TEXTELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A STILULUI DE REDACTARE, cod SMIS 119286. Proiectul are o valoare totală eligibilă de 4.393.472,58 lei și e cofinanțat din FEDR prin POC 2014- 2020, Axa Prioritară 2.