Anunt: Read Me


„Competitivi Împreună”

README – APLICAȚIE INTERACTIVĂ, INOVATIVĂ, DE EVALUARE A LIZIBILITĂȚII TEXTELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A STILULUI DE REDACTARE

 

Cognos Business Consulting SRL implementează, în perioada  15.09.2017- 14.09.2019 proiectul Read ME, cod SMIS 119286.

Obiectivul general il constituie creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică prin dezvoltarea unei aplicații interactive destinată limbii române de îmbunătățire a stilului de redactare al eseurilor și/sau compunerilor raportat la teme predefinite, respectiv de ameliorare a lizibilității textelor generale (spre exemplu, materiale postate online, editoriale) prin oferirea de feedback personalizat automat.

Proiectul va contribui la creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare-inovare a solicitantului în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor prin dezvoltarea unui model de analiză textuală inovativ pentru limba română destinat evaluării atât a eseurilor/rezumatelor/compunerilor, cât și a materialelor generale cu scopul ameliorării prezentării/structurii/coeziunii textului.

De asemenea se urmărește diversificarea ofertei de produse inovative ale întreprinderii solicitante prin dezvoltarea unui produs experimental, care după finalizarea implementării proiectului va fi comercializat către organizatii din invatamant (scoli, licee, universitati), organizatii din mediul privat (edituri, trusturi de presa), precum şi către alte autorităţi şi persoane interesate (bloggeri, elevi/persoane care doresc să-și îmbunătățească stilul de redactare al unui eseu / compuneri). La finalul proiectului vor exista realizate 2 produse/servicii/aplicații TIC inovative (indicator de realizare).

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.393.472,58 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 2.814.714,83 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 “Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă“, Prioritate de investiţii 2b “Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC“, Acţiunea 2.2.1. “Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“.

Informații suplimentare puteți obține de la Razvan Macovei – Manager proiect, e-mail: razvan.macovei@cognosconsulting.ro