ISO 14001

Standardele ISO 14000  există pentru a ajuta organizaţiile să reducă la minimum modul in care operatiunile lor (procese etc) afectează negativ mediul înconjurător (de exemplu provoca modificări negative în aer, apă, sau terestre); (b) în conformitate cu legile, regulamentele, şi alte cerinţe orientate spre mediu, şi (c) să îmbunătăţească în mod continuu. ISO 14000 este similar cu ISO 9000 , în care ambele se referă la procesul în care un produs este fabricat, mai degrabă decât la produsul în sine. Ca şi în cazul ISO 9000, certificarea este efectuată de către organizaţii terţe părţi, mai degrabă decât să fie atribuite de către ISO în mod direct.


Descriere. Principalele Beneficii

ISO 14001 face parte dintr-o familie de 16 standarde internaţionale ISO 14000 proiectate pentru a asista companiile în reducerea impactului negativ al acestora asupra mediului. Standardul nu este un sistem de management de mediu ca atare şi, prin urmare, nu dictează absolut cerinţelor de performanţă  ale mediului, dar în schimb serveşte drept cadru pentru a ajuta organizaţiile în dezvoltarea sistemului propriu de management de mediu. ISO 14001 poate fi integrat cu alte funcţii de conducere şi ajută companiile în atingerea obiectivelor lor economice şi de mediu.
Implementarea SO 14001, alaturi de alte standarde ISO 14000, este voluntară cu scopul principal de a asista companiile în îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu, respectând în acelaşi timp cu orice legislaţie aplicabilă. Organizaţiile sunt responsabile pentru stabilirea obiectivelor proprii şi măsurilor de performanţă, cu standarde care servesc pentru a le ajuta în atingerea obiectivelor . Aceasta înseamnă că două organizaţii care au măsuri complet diferite şi standardele de performanţă de mediu, pot amandoua lucra in conformitate cu cerinţele ISO 14001.
Standardul poate fi aplicat la orice nivel al afacerii,de la nivel organizaţional, pana la produs şi nivelul serviciului. Decat sa se concentreze pe măsurarea exacta a obiectivelor de performanţă de mediu, standard evidenţiază ceea ce o organizaţie trebuie să facă pentru a îndeplini aceste obiective. Succesul sistemului este foarte dependent de implicarea nivelurilor organizaţiei, mai ales  nivelul de top management, care au nevoie să se implice activ în dezvoltarea, implementarea şi menţinerea sistemului de management de mediu. În 2008 s-au estimat 188 000 de companii din 155 de tari, certificate ca fiind conforme cu ISO 14001.
ISO 14001 este cunoscut ca un standard generic de management de sistem, în sensul că este aplicabil la orice dimensiune şi tip de organizaţie, produs sau serviciu, în orice sector de activitate şi poate găzdui diverse condiţii socio-culturale şi geografice
Principii de bază şi metodologia
Principiul fundamental şi obiectivul general al standardului ISO 14001, este conceptul de îmbunătăţire continuă. ISO 14001 se bazează pe metodologia Plan-Do-Check-Act, care a fost extins pentru a include 17 elemente, grupate în cinci faze care se referă la Plan-Do-Check-Act; politicii de mediu, planificare, implementare, verificare şi corectare şi în cele din urmă evaluarea de catre management.