Servicii audit si evaluare

Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva de asigurare si consultanta concepute pentru a adauga valoare si a imbunatatii operatiunile unei organizatii. El ajuta o organizatie sa isi indeplineasca obiectivele aducand o abordare sistematica, disciplinata pentru a-si evalua si imbunatatii eficacitatea de gestionare a riscurilor, de control, si a proceselor de guvernare.

Descriere. Principalele Beneficii

Auditul intern este un catalizator pentru cresterea eficacitatii si eficientei unei organizatii prin furnizarea de informatii de profunzime si recomandari bazate pe analize si evaluari de date si a procese ale afacerii. Cu angajamentul fata de integritate si responsabilitate, auditul intern ofera valoare pentru organele de conducere si pentru managementul superior ca o sursa obiectiva de consiliere independenta.

Domeniul de aplicare al auditului intern in cadrul unei organizatii este larg si poate implica subiecte cum ar fi: eficacitatea operatiunilor, fiabilitatea raportarii financiare, descurajarea si investigarea fraudelor, protejarea activelor si conformitatea cu legile si reglementarile.

Auditul intern implica in mod frecvent masurarea conformitatii cu politicile si procedurile entitatii. Cu toate acestea, auditorii interni nu sunt responsabili pentru executarea activitatilor societatii; ei ofera consultanta managementului si Consiliului de Administratie (sau altor organisme de supraveghere) in ceea ce priveste modul in care sa execute mai bine responsabilitatile lor.

Rolul in controlul intern

Principalul scop al activitatii de audit intern este directionata in primul rand spre imbunatatirea controlului intern. Controlul intern este in general definita ca un proces, efectuat de catre antitati precum consiliul directorilor, managementul precum si alte categorii de personal, concepute sa ofere asigurari rezonabile privind atingerea obiectivelor in urmatoarele categorii de control intern:

•              Eficacitatea si eficienta operatiunilor

•              Exactitatea in raportarea financiara.

•              Conformitatea cu legile si reglementarile.

Rolul in managementul riscului

Standardele profesionale de audit intern necesita monitorizarea si evaluarea eficacitatii proceselor organizatiei de administrare a riscurilor. Managementul riscului se refera la modul in care o organizatie stabileste obiectivele, apoi identifica, analizeaza si raspunde la aceste riscuri care ar putea avea impact asupra capacitatii sale de a-si realiza obiectivele.