ITIL

Libraria Infrastructurii Tehnologiei Informaţiilor (ITIL) este un set de concepte şi practici pentru Managementul Serviciilor Tehnologiei Informaţiilor tehnologia informaţiei (ITSM), Tehnologia Informaţiei (IT) şi Operaţiuni IT.
ITIL oferă descrieri detaliate a unui număr important de practici IT şi oferă liste de control cuprinzătoare, sarcini şi proceduri pe care orice organizaţie IT le poate adapta nevoilor sale. ITIL este prezentat într-o serie de documentatii, fiecare dintre ele acoperind un subiect de management IT. Numele ITIL şi Librăria Infrastructurii IT  (IT Infrastructure Library) sunt mărci înregistrate ale Biroului de Comerţ al Guvenului din Marea Britanie (OGC).

Descriere. Principalele Beneficii

Ca răspuns la creşterea dependenţei IT, Agenţia Centrală de Calculatoare şi Telecomunicaţii Guvernului Marii Britanii a dezvoltat un set de recomandări în anii 1980. Libraria Infrasctructurii IT  a fost iniţial o colecţie de cărţi, fiecare acoperind o practică specifică în Managementul serviciului IT. ITIL a fost construit pe baza modelarii proceselor bazate de controlul şi gestionarea operaţiunilor deseori puse în sarcina lui W. Edwards Deming şi al său ciclu plan-do-check-act (PDCA).

Seturile IT Service Management :

1. Servicii de suport

2. Livrare de servicii

3. Ghidare în cadrul altor operaţiuni

4. ICT Infrastructure Management

5. Managementul securităţii

6. Perspectiva de business

7. Managementul aplicaţiilor

8. Managementul achiziţiilor software

Moduri de lucru adaptate la ITIL

Varianta îmbunătăţită a Telecom Operations Map eTOM (Harta Operaţiunilor Telecom eTOM) publicat de TeleManagement Forum oferă un cadru de lucru care vizează prestatorii de servicii de telecomunicaţii.

Cadrul de lucru Microsoft Operations este bazat pe ITIL, însă delimitează o aplicare mai restrânsă. Microsoft a combinat  MOF şi ITIL, ca parte a documentaţiei pentru cadrul de lucru.

Organizaţiile care au nevoie să înţeleagă modul în care procesele ITIL se leagă de o gamă mai largă de procese IT sau care au nevoie de detalii cu privire la sarcini pentru a ghida implementarea serviciilor de management pot folosi IBM Tivoli Unified Process (ITUP). Ca şi Microsoft Operations Framework (MF), ITUP este aliniat cu ITIL, dar este prezentat ca un model complet, un model procesual integrat.