Anunt: Finalizare Proiect

logo-uri

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNT/COMUNICAT DE PRESA

Anunț privind finalizarea proiectului cu titlu „UPGRADAREA CONEXIUNII LA INTERNET BROADBAND SI ACHIZITIONAREA ECHIPAMENTELOR CONEXE”, cod SMIS 41211

București, 24.07.2014

SC Cognos Business Consulting SRL, cu sediul social în București, str. Sfântul Ilie nr.5, etaj 3, ap.3.8, sector 4, a derulat în perioada26.05.2014 – 25.07.2014, proiectul “UPGRADAREA CONEXIUNII LA INTERNET BROADBAND SI ACHIZITIONAREA ECHIPAMENTELOR CONEXE “, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională.
Valoarea totală a proiectului este de 105.738,21 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 68.718,75 lei.
Proiectul s-a implementat în localitatea București pe o durată de două luni.
Obiectivul proiectului a constat în upgradarea conexiunii la internet existente a Cognos Business Consulting SRL şi achiziţionarea echipamentelor IT conexe.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Gheorghe Cristian Stelejan
Funcţie: Manager de proiect
Tel. +40724200251, Fax: +40372875973
E-mail: cristi.stelejan@cognosconsulting.ro.