ISO 9001

Familia de standarde ISO 9000 publicate de ISO(Organizaţia Internaţională de Standardizare), sunt proiectate pentru a ajuta organizaţiile care doresc să implementeze un sistem de management al calităţii necesar pentru a răspunde nevoilor clienţilor lor, precum si organizațiilor care doresc certificarea sistemelor implementate privind indeplinirea cerințelor agreate internațional. ISO 9001  specifică cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească organizaţiile care doresc să implementeze un sistem de managementul calităţii, fiind utilizat si ca referențial pentru procesul de certificare.


Descriere. Principalele Beneficii

Confirmari independente că organizaţiile îndeplinesc cerinţele ISO 9001 pot fi obţinute de la de terţe organisme de certificare. Peste un milion de organizaţii din întreaga lume sunt certificate în mod independent pentru a face ISO 9001, fiind astăzi unul dintre instrumentele de management cele mai utilizate pe scară largă în întreaga lume.
ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii – Cerinţe este un document de aproximativ 30 de pagini care este disponibil prin intermediul organismelor naţionale de standardizare din fiecare ţară.
Conţinutul este structurat după cum urmează:
o Cerinţe
o Secţiunea 1: Domeniu de aplicare
o Secţiunea 2: Normativ de referinţă
o Secţiunea 3: Termeni şi definiţii (specifice pentru ISO 9001 dar nespecificate în ISO 9000)
o Secţiunea 4: Sistem de Management al Calităţii
o Secţiunea 5: Responsabilitatea Managementului
o Secţiunea 6: Managementul Resurselor
o Secţiunea 7: Realizarea de produse
o Secţiunea 8: Măsurare, analiză şi îmbunătăţire
În plus faţă de acestea, ISO 9001:2008 necesită o Politica de Calitate şi un Manual al Calităţii (care poate sau nu poate să includă documentele de mai sus).
Politica de calitate este o declaraţie oficială din partea conducerii, în strânsă legătură cu planul de afaceri şi de marketing şi la nevoile clienţilor. Politica în domeniul calităţii este înţeleasă şi a urmat, la toate nivelurile şi de către toţi angajaţii. Fiecare angajat are nevoie sa lucreze la obiective măsurabile specifice.

Deciziile cu privire la sistemul de calitate se fac pe baza datelor înregistrate, iar sistemul este auditat şi evaluat cu regularitate pentru conformitate şi eficienţă.
ISO accentueaza asupra exitentei de  inregistrări (trasabilitate) care să arate cum şi unde au fost folosite materiile prime şi realizate produsele pentru a permite ca problemele sa fie verificabile până la sursă. E nevoie de a determina cerinţele clientului şi de a crea sisteme de comunicarea în legătură cu informaţiile despre produs, intrebari, contracte, comenzi, feedback-ul şi reclamaţiile.
Când sunt dezvoltate noi produse, aveţi nevoie pentru a planifica etapele de dezvoltare, cu testarea corespunzătoare la fiecare etapă. E nevoie de a testa şi documenta dacă produsul îndeplineşte cerinţele de proiectare, de reglementare şi de nevoi ale utilizatorilor.
Performanţa este masurata constant prin audituri interne şi întâlniri. In acest fel se determina dacă sistemul de calitate este functional şi ce îmbunătăţiri pot fi făcute. Trateaza problemele aparute şi potenţialele probleme. Ţine o evidenţă a acestor activităţi precum şi a deciziilor care rezultă; monitorizeaza eficacitatea lor (Notă: aveţi nevoie de o procedură documentată pentru auditul intern).
Este nevoie de proceduri documentate pentru a te ocupa cu neconformări aparute sau potenţiale (probleme care implică furnizori, clienţi, sau probleme interne). Asiguraţi-vă că nimeni nu foloseşte produse defecte, identifică ce să facă cu produsul defect, ocupă-te de cauzele reale şi caută să păstrezi înregistrările pentru a le utiliza ca un instrument pentru a îmbunătăţi sistemul.