OHSAS 18001

Sănătatea şi securitatea ocupaţională este o zonă trans-disciplinară care se ocupă cu protejarea securităţii, sănătăţii şi bunăstării persoanelor angajate. Scopul tuturor programelor  de sănătate la locul de muncă şi a programelor de siguranţă este de a promova un mediu de lucru sigur. Ca un efect secundar, se pot proteja, de asemenea, co-muncitorii, membrii familiei, angajatorii, clienţii, furnizorii, comunităţile din apropiere, şi alţi membri din public care sunt afectaţi de mediu la locul de muncă.


Descriere. Principalele Beneficii


Din 1950, Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) au în comun o definiţie comună a sănătăţii la locul de muncă: “Sănătatea ar trebui să vizeze: promovarea şi menţinerea de cel mai înalt grad de bunăstare fizică, mentală şi socială a lucrătorilor din toate profesiile; protecţia lucrătorilor la locul de muncă de factorii de risc pentru sănătate; introducerea şi menţinerea angajatului într-un mediu profesional adaptat la capacităţile sale fiziologice şi psihologice, şi, pentru a rezuma, “adaptarea muncii la om şi a fiecărui om la locul lui de muncă “.
Acest standard se bazează pe metodologia cunoscută sub numele de Plan-Do-Check-Act (PDCA).
Relaţia cu psihologia sănătăţii muncii
Psihologia sănătăţii muncii (PSM)- o disciplină asociată, este un domeniu relativ nou, care combină elemente de sănătate şi securitate a muncii, psihologie industrială/organizatională, psihologie şi sănătate. Domeniul  este preocupat de identificarea factorilor de muncă legaţi de factorii psihosociali care influenţează negativ sănătatea oamenilor care lucrează. PSM este, de asemenea, preocupat de dezvoltarea de moduri de a schimba locurile de muncă în vigoare, în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a oamenilor care lucrează.
Argumente pentru sănătatea şi securitatea muncii
Ofiţerii de Securitate şi Sănătate promovează procedurile de sănătate şi siguranţă într-o organizaţie. Ei recunosc pericolele şi măsoară riscurile de sănătate şi siguranţă, stabilesc metode de control a securităţii, şi să dea recomandări privind evitarea accidentelor la nivelul managementului şi al angajaţilor unei organizaţii.
Un program de instruire eficientă poate reduce numărul de accidente şi decese, pagube, răspundere juridică, boli, cereri de compensare ale  lucrătorilor, şi a timpului pierdut de la locul de muncă. Un program de formare în domeniul siguranţei poate ajuta, de asemenea, un formator să ţină cursurile necesare de siguranţă-OSHAS organizate şi la zi.
Trainingurile de siguranţă ajută la stabilirea unei culturi a siguranţei în care angajaţii se ajută singuri prin promovarea
proceduri adecvate de siguranţă la locul de muncă. Este important ca noii angajaţi să fie instruiţi corespunzător şi să îmbrăţişeze importanţa siguranţei la locul de muncă, deoarece este uşor pentru lucrătorii vechi să influenţeze negativ noii veniţi. Această influenţă negativă, poate fi înlaturată cu înfiinţarea de noi şi  inovative sisteme de formare eficace a siguranţei, care vor duce în final la o cultură a siguranţei.