Managementul riscurilor

Managementul riscului reprezinta identificarea, evaluarea, si prioritizarea riscurilor (definite in ISO 31000 ca efectul de incertitudine asupra obiectivelor, fie ele pozitive sau negative), urmata de aplicarea coordonata si eficienta de resurse pentru a minimiza, monitoriza si controla probabilitatea si / sau impactul acestor

evenimente nefericite sau pentru a maximiza realizarea de oportunitati.

Descriere. Principalele Beneficii

Riscurile pot proveni din nesiguranta in pietele financiare, esecuri de proiect, raspunderea juridica, riscul de credit, accidente, cauze naturale si dezastre, precum si atacuri deliberate de la un adversar.

Strategiile gestionare a riscului includ transferul riscului unei alte parti, evitarea riscului, reducerea efectului negativ al riscului, si acceptarea unora sau a tuturor consecintelor unui risc deosebit.

Anumite aspecte ale multor standarde de gestionare a riscurilor au ajuns sa fie criticate pentru ca nu aveau nici o imbunatatire masurabila privind riscul, chiar daca increderea in estimari si decizii a crescut.

Metoda COGNOS

In cea mai mare parte, aceste metode constau din urmatoarele elemente, aplicate, mai mult sau mai putin, in urmatoarea ordine.

1. identifica, si evalueaza pericolele

2. evalueaza vulnerabilitatea activelor critice la amenintarile specifice

3. determina riscul (de exemplu, consecintele preconizate de riscuri specifice pe tipuri de active specifice)

4. identifica modalitati de a reduce aceste riscuri

5. priorizeaza masurile de reducere a riscurilor bazandu-te pe o strategie

Principii de gestionare a riscurilor

COGNOS identifica urmatoarele principii de management al riscului:

•              creeze valoare

•              fie o parte integranta a proceselor organizationale

•              faca parte din procesul decizional

•              adreseze in mod explicit incertitudine

•            sa fie sistematic si structurat

•            sa se bazeze pe cele mai bue informatii disponibile

•            sa fie adaptabil

•            sa ia in considerare factorii umani

•            sa fie transparent si integrator să fie dinamic,

•            interactiv si sensibil la schimbare

•            sa fie capabil de imbunatatire continua